ParkPlus 101

Много паркинг зони, били те вътрешни или външни, се нуждаят от контрол на влизащите и излизащите превозни средства, особено когато става въпрос за платен паркинг. За тази цел са необходими вдигащи се бариери, които могат да бъдат интегрирани с, и контролирани от външна система за управление. ParkPlus бариерите предлагат лесно и надеждно решение, на конкурентни цени. ParkPlus е интелигентна бариера с инсталиран софтуер, който осигурява мониторинг в реално време и възможност да се конфигурира и поддържа всяка бариера локално или дистанционно, чрез обикновен уеб браузър. Бариерата е също така с автоматичен мониторинг на грешките и механизъм за автоматична реконфигурация.
Технически спецификации

Qntra Park системи включващи бариера ParkPlus 101:
  • Търговски Център "Софарма Тауърс"
Предимства:
  • Управление на силно натоварен трафик;
  • Лесна инсталация на обект;
  • Ниска цена на поддръжка;
  • Удобна за реклама;
  • Генерира приходи.
Галерия

Документация

ParkPlus 101
ParkPlus 101
Съвместимост (pdf)
ParkPlus 101
ParkPlus 101
Тест протокол Бг (pdf)
ParkPlus 101
ParkPlus 101
Тест протокол ЕС (pdf)