Дисплей контролер

Дисплей контролер за броене на автомобили. Бързо и лесно ориентиране в паркинг зоната; Управление и разпределение на трафика по нива посредством LED табели и знаци; Намаляване на излишният трафик в паркинг зоната; Оптимизация на капацитета на паркинг зоната; Високо качество на предлаганата услуга; Статистика и оптимизация посредством софтуер.
Технически спецификации

Комуникация RS485 интерфейс за комуникация с главният контролер. RS232 за комуникация с LED табелите. Индикация Звукова и светодиодна индикация. Управление Управлява до 2 входно/изходни зони; LED табели светофари и др.; 2бр. Входове за алармени събития; 2бр.изходи за управление на светофари или други външни устройства. Входове Входове за алармени сигнали от други системи. Противопожарни системи. Системи за газ защита и др. Изходи 2 изхода за управление всеки с възможност да комутира 220V/4А,(NO/COM/NC) Функции Управление на LED табели и светофари; Едноцифрени и многоцифрени LED табели; LED знаци и насочващи стрелки. Работен ел. ток 210mA Напрежение 12-24VDC Размери (мм) 105/86/57 Гаранция 24 месеца
Галерия

Документация

Дисплей контролер
QDC-CAR
(pdf)