Паркинг системи с оператор

Qntra Park-OP Паркинг системите с оператор са гъвкави и ниско бюджетни решения, който намират приложение в: Малки и средни паркинги и гаражи; Хотелски комплекси; Градски паркинги; Стадиони и спортни съоръжения. Паркинг системите с оператор намират широко приложение, тъй като не изискват много на брой и различни хардуерни компоненти и механизми, но предлагат голяма функционалност и възможности, който могат да се използва както в малки паркинг зони, така и в големи. Възможността за различно и нестандартно конфигуриране на системата Qntra Park-OP в зависимост от изискванията на клиента я прави предпочитан продукт от много инсталатори и клиенти. Предимствата и предназначение на паркинг системите с оператор: Ниска себестойност на инсталацията; Нисък разход за обслужване на паркинга (без необходимост от консумативи билети); Възможност за конфигуриране и промяна на тарифите за таксуване на престоя; Възможност за автоматизиране на абонаментни и служебни пропуски при инсталиране на компоненти за четене на безконтактни карти.(Опция); Статистика, отчетност и фискализациране на разплащанията; Статистика и справки за входно/изходния трафик; Справки за абонаменти и служебни пропуски; Справки за извършените разплащания от всеки един оператор. Компоненти на системата Qntra Park-OP Работна станция за управление на разплащанията. Четец за активиране на абонаментни карти. Компоненти за управление на служебни и абонаментни карти. Контролери; Четци за карти; Безконтактни карти; Захранващи блокове; Бариери и пропусни устройства. QPS: Софтуер за управление на разплащанията, престоя и абонаментни карти в паркинга. Автоматично регистриране на времената на Вход и Изход и изчисляване на престоя според типа на картата. Възможност за автоматично отваряне на бариерата, след потвърждение на оператор и описване на причината за отваряне. Възможност за конфигуриране на типа карти: Посетител: таксуват се според създадената тарифа. Гост: за гости на хотел, ресторант и др. Абонат: предварително се заплаща таксата за определен период от време Служебна. Възможност за промяна и настройка на тарифите, според желанието на клиента. Възможност за работа на различен брой оператори след авторизация с парола. Следене за броя на свободните и заетите места. Възможност за управление на четци за служебни и абонаментни карти. Предварително дефиниране на безплатен период за в паркинга. Издаване на фискален бон на касов апарат или фискален принтер модел-Datecs. Възможност за експорт на справки различни формати (DOC, XLS, RTF, PDF ) и др.