Categories

Qntra Parking Pro

Бариерите Qntra Parking Pro са предназначени за използване в интензивно посещавани обекти,
благодарение на своята конфигурация и настройка за сигурност. Бързото време за отваряне и
откриване на задните превозни средства осигуряват надеждна обработка за потребителите, докато
ниската консумация на енергия, компонентите с ниска поддръжка и простото обслужване поддържат
текущите разходи постоянно ниски.

Технически спецификации

Основните и характеристики са:
  • Отваряне/затваряне 1.3сек.
  • Вграден индуктивен детектор за предпазване на автомобилите и затваряне на бариерата
  • Подходяща е за интензивно използване
  • Автоматично затваряне на бариерата и предпазване на автомобилите
  • Регулируема чувствителност
  • Обезопасителни стикери/табели
Документация

Qntra Parking Pro
Qntra Parking Pro
Спецификация (pdf)