В комбинация със системи за броене и управление на автомобилният поток
Биометрични решения и системи с RFID карти и тагове.
тест 1 тест 1 тест 1
тест 2 тест 2 тест 2 тест 2
тест 3 тест 3 тест 3 тест 3