Системи за броене и управление на автомобилният поток

Предимства на системата за управление на паркоместата и трафика на автомобили Бързо и лесно ориентиране в паркинг зоната. Управление и разпределение на трафика по нива посредством LED табели и знаци. Намаляване на излишният трафик в паркинг зоната. Оптимизация на капацитета на паркинг зоната. Високо качество на предлаганата услуга. Статистика и оптимизация посредством софтуер. Възможности на системата за броене на трафика по нива и управление на LED табели. Различни възможности за работа на системата Самостоятелно. Интегрирано към различни паркинг системи. Броене на входно изходният трафик и визуализация. Свободни места. Заети места. Управление на LED табели за показване на динамична информация. Динамичен текст. Цифри. Указателни знаци. Управление на светофари. Червено: пълен паркинг. Зелено: свободни места в зоната. Блокиране на входният трафик при препълване на паркинг зоната. Автоматично блокиране на входните пропусни съоръжения с цел предотвратяване на задръствания в зоната. Входове за алармени сигнали от други системи. Противопожарни системи, системи за газ защита и др. Изходи за управление на външни устройства. Конфигуриране на изходите при запълване на паркинг зоната се подават сигнал към различни външни устройства и системи. 2бр. NO/COM/NC. Компоненти на системата Главен контролер Управлява до 31бр. дисплей контролера. Програмиране и настройка на броене и визуализация според нуждите на конкретния обект. LCD Дисплей и клавиатура за настройка. Дисплей Контролер Управлява до 2 входно/изходни зони. LED табели. Светофари и др. 2бр. входове за алармени събития. 2бр. изходи за управление на светофари или други външни устройства. Управляващо напрежение и ток 220V/4A. LED табели и светофари Едноцифрени и многоцифрени LED табели. LED знаци и насочващи стрелки. LED Свeтофари Софтуер за управление и статистика Модул за управление на контролери и настройка на зони за броене. Управление на LED табели при аварийна ситуация. Експорт и печат на справки и статистика относно трафика и заетостта на паркинг зоната.