Изходен терминал

Изходен терминал Сканиране на баркод билети; Сканиране на билети след наличие на автомобил пред изходният терминал; Сканиране на билет във всички възможни посоки; Касета за използвани билети с вместимост до 4500 билета; Функция аварийно отваряне на бариерите и изписване на предупредителен текст на дисплея. Опции: Професионална IP интеркомна система с възможност за свързване към мониторинг център. Преброяване на излезлите автомобили и управление на LED табели; Отопление с вентилатор и термoстат 200W. Възможност за различни цветове на лицевият панел.
Технически спецификации

Тест продукт
Устройство за сканиране на билети във всички посоки; Четец за безконтактни карти; Контейнер за използваните билети; Индуктивен детектор 1CH; Функция за отдалечено аварийно отваряне на бариерите и изписване на предупредителен текст на дисплея.
Галерия

Документация

Изходен терминал
QPM-200
Съвместимост (pdf)
Изходен терминал
QPM-200
Европейски сертификат (pdf)