Автоматизирани паркинг системи Qntra-Park

  • Автоматизираната система за управление на паркинга Qntra-Park е комплексно и гъвкаво решение за контрол на достъпа и разплащане на престоя в паркинг зоните, целящо да автоматизира и оптимизира ползването на паркинг зоните, както и да отговори на всякакви и разнообразни изисквания на клиента.
  • Основната цел на системата е да организира и автоматизира входно-изходния поток на автомобили в паркинг зоните, както и да подобри обслужването и разплащането на престоя в зоната.
  • Чрез интегрирането на система за броене на автомобилите по нива и зони, както и управлението на LED табели, автоматизираната паркинг система контролира напълно процесите в паркинг зоната без да е необходимо оператора да извършва каквито и да е действия или операции.
  • Чрез модулите за наблюдение на системата се дава възможност на оператора за непрекъснат мониторинг на всички компоненти на системата, като: Бариери, Входно/изходни терминали, Разплащателни терминали, Контролери за управление на служебни и абонаментни карти и др.
  • Входен терминал Издаване на билети с баркод. Издаване на билети след натискане на бутон или наличие на автомобил пред входният терминал. Издаване на билет само при наличие на автомобил. Подаване на сигнал към бариерата след взимане на билета от терминала. Блокиране на издаването на билети след запълването на свободните паркоместа. Касета за билети с вместимост до 4000 билета. Индикация за количеството билети в контейнера. Алармиране при достигане на минимално количество на билети в контейнера. Функция аварийно отваряне на бариерите и изписване на предупредителен текст на дисплея. Опции: Професионална IP интеркомна система с възможност за свързване към мониторинг. Преброяване на влезлите автомобили и управление на LED табели; Отопление с вентилатор и термостат 200W. Възможност за Различни цветове на лицевият панел