Система за автоматично разпознаване на регистрационните номера на автомобилите

Предназначение и предимствата на системата Интегриране на система за разпознаване на регистрационните номера на влизащите и излизащите автомобили през контролираната зона. Чрез интегрирането на системата за разпознаване на регистрационните номера на автомобилите е възможно да се добави допълнителна функционалност на паркинг системата като: Автоматична авторизация след разпознаване на номера от системата; Статистика на влезлите и излезлите автомобили по регистрационен номер; Автоматична забрана на служебни карти по регистрационен номер на автомобил при системни нарушения; Предотвратяване на ползването на карти от друг автомобил; Справки за период със снимки и регистрационният номер на автомобила; Допълнителна защита от кражби на автомобили от паркинг зоната: (Проследяване регистрационният номер на автомобила по номер на карта или номер на билет при влизане и сравнени с номерата при излизане); Онлайн мониторинг със снимки на входно изходните зони.