Главен контролер

Предимства Бързо и лесно ориентиране в паркинг зоната. Управление и разпределение на трафика по нива посредством LED табели и знаци. Намаляване на излишният трафик в паркинг зоната. Оптимизация на капацитета на паркинг зоната. Високо качество на предлаганата услуга. Статистика и оптимизация посредством софтуер.
Технически спецификации

Комуникация RS485 интерфейс за комуникация с дисплей контролерите и табелите Памет за събития Памет за 50 000 събития и аларми Индикация Звукова и светодиодна индикация LCD Дисплей и клавиатура за настройка Управление Управлява до 31бр. дисплей контролера Изходи 2 изхода за управление, всеки с възможност да комуникира 220V/4А, (NO/COM/NC) Функции Програмиране, настройка на броене и визуализация според нуждите на конкретният обект Работен ел. ток 250mA Напрежение 12-24VDC Размери (мм) 95/80/57 Гаранция 24 месеца
Галерия

Документация

Главен контролер
QMC-CAR
(pdf)