BL 44

Много бързо вдигаща се бариера; къс и среден обсег, с подсилено рамо с овално сечение. Предназначена за инсталация на обществени паркинги, за управление на трафик и т.н.
Галерия

Документация

BL 44
BL 44
Брошура (pdf)
BL 44
BL 44
EC декларация за съответсвие (pdf)
BL 44
BL 44
BL 44 Инсталация (pdf)
BL 44
BL 44
Техническо ръководство (pdf)
BL 44
BL 44
Бариера BL 44 (pdf)