BL 41

Бариерата BL 41 е вариант на BL 40. Оборудвана е с централно рамо, което може да се издига на височина до 12 метра.
Технически спецификации

Основните й характеристики са :
  • Представяне и модерност;
  • Подходяща за индустриални зони;
  • Подходяща за интензивна употреба;
  • Автоматично отваряне, в случай на прекъсване на захранването;
  • Вграден заключващ механизъм за рамото(опция).
Дълго рамо
Възможност за затваряне на много широк път и едновременно управление на много превозни средства, с една единствена бариера.
Документация

BL 41
BL 41
Брошура (pdf)
BL 41
BL 41
EC декларация за съответсвие (pdf)
BL 41
BL 41
BL 41 Инсталация (pdf)
BL 41
BL 41
Техническо ръководство (pdf)
BL 41
BL 41
Техническа спецификация (pdf)