BL 43

Считана за една от последните иновации от Automatic Systems,бариерата BL 43 е специално пригодена за сурови среди, предразположена към вандализъм или измами. Интегрираната заключваща система забранява входа към всички неупълномощени превозни средства и засилва превенцията от насилствено отваряне.
Технически спецификации

Основните и характеристики са:
  • Антивандализъм
  • Сигурно затворен достъп
  • Интегрирана заключваща система(опция)
  • Управление на тарфика
  • Много здрава бариера
Галерия

Документация

BL 43
BL 43
Техническа спецификация (pdf) (pdf)
BL 43
BL 43
Брошура (pdf)
BL 43
BL 43
EC декларация за съответсвие (pdf)
BL 43
BL 43
BL 43 Инсталация (pdf)
BL 43
BL 43
Техническо ръководство (pdf)